Könyv

Hankiss Ágnes
„Hazájának, Nemzetének hű fiaként”
Online ár: 1 750 Ft
„Hazájának, Nemzetének hű fiaként”
Orbán-Schwarzkopf Balázs
Szürkék és farkasok a vörös árnyékában
Elfogyott
Szürkék és farkasok a vörös árnyékában
Hankiss Ágnes
A szív csökönyösei. Zsidó szellemtörténeti írások
Online ár: 2 200 Ft
A szív csökönyösei. Zsidó szellemtörténeti írások
Prohászka Lajos
Történet és kultúra. Tanulmányok, esszék, recenziók
Online ár: 5 300 Ft
Prohászka Lajos
Szentkuthy Miklós
Varázskert
„Mondatott: emlékeim az 1914–1924-es évekről félelmetesen élők, élénkek, plasztikusak, kontúrosak, jelenlévők. A képeket kísérő érzéseimmel, gondolataimmal egyetemben. 1985-ben is úgy érzem, erről! ezekről kellett volna írnom regényt, esszét, hitvédelmet és szatírát, drámát, próféciát és rekviemet, históriai filológiát, fehéren izzó objektív dokumentációt – de (a mély- és közlélektan ismerőinek ez távolról sem meglepő!): éppen azért, mert mindez lényegek lényege, fontosságok fontossága, eksztázis és szenvedély ultra-precizitása és szuper-nagyítása volt – máig nem mertem hozzányúlni, és Orpheusom maskaráiban bujkáltam farsangi kulisszák előtt és mögött. A történelem mikroszkópos és teleszkópos, legesleglázasabb figyelése, kommentálása, indulatosan tárgyilagos mérlegelése valóban csak az – „untauglich”-hal, szolgálatra alkalmatlannal egyértékû – apolitikus jelzőt érdemli? Maybe."
Online ár: 4 900 Ft
Varázskert
Őze Sándor
Nemzettudat és historiográfia
„A könyv fejezetei arra vállalkoznak, hogy egy korszak, a magyarországi török kor eseményeinek historiográfiai értékeléseiről adjanak képet, arról a múltvízióról, amit különböző, az eseményeket követő korok történészgenerációi és nemzetstratégiában gondolkodói számára nyújtottak elemzendő tapasztalati-történeti nyersanyagként, de egyben kiindulópontként és tükörként is saját koruk megértéséhez. (…) Remélhetően, ha az olvasó kézbe veszi e könyvet, kellemesen csalódik majd, mert száraz történetírói, életrajzi adatanyag helyett egy-egy korszak fő problémáira lel rá, melyek saját jelenkorához vezetnek. Talán mindezen historiográfiai tanulmányokban nem elsősorban az írók történeti iskolákhoz való kötöttségét, vagy olvasmányi, módszertani jártasságát vizsgáltam, hanem azokat a politikai meghatározókat, melyek egy magyar értelmiségit minden korban szinte azonos módon befolyásoltak.”
Online ár: 3 200 Ft
Nemzettudat és historiográfia

Könyvajánló

Arc és Álarc

Online ár:
3 500 Ft
Arc és Álarc

Arc és Álarc

Online ár:
2 500 Ft
Arc és Álarc

Arc és Álarc

Online ár:
2 500 Ft
Arc és Álarc

Arc és Álarc

Arc és Álarc