Könyv

KÁROLYI PALOTA HAMVAS INTÉZET
Égő katedra
Szentkuthy Miklós, a XX. századi magyar próza kimagasló alakja, kivételes tanár is volt, akit tanítványai mint „tudós cinkosukat és ezermókás pajtásukat” rajongva szerettek. Erről ad bizonyságot ez a tanítványi emlékezésekből összeállított kötet, amely sokféle ember sokféle élményét felvillantva élethű és hiteles portrét rajzol a nagy tanárvarázslóról.
Online ár: 2 300 Ft
Égő katedra
Dr. Bolberitz Pál
Az etika alapvelvei
Napjainkban mind több szó esik az értékekről, s többnyire nem anyagi, hanem szellemi értelemben. Akárhányszor értékválságról is beszélnek, ezen nyíltan vagy burkoltan azt kell érteni, hogy az ember értékorientált lény: eszmék és értékek vonzásában éli életét. A szellemi értékek közé tartoznak az etikai értékek, mint jóság, az erényes élet, a lelkiismeret szava, továbbá az etikai értékek hiánya, mint a rossz és a bűn, mely nem pusztán jogi vagy lélektani kategóriaként érinti életünket. Ezért szükséges a fogalmi tisztánlátás, az etikai értékek és elvárások önálló rendben való vizsgálata.
Az etika alapvelvei
Fázsy Anikó
A Naphta szindróma író - ideológia - hatalom
Thomas Mann a Varázshegyben a Lukács Györgyről mintázott Naphtával mondatja ki, hogy téved, aki azt hiszi, a kor parancsa az egyén felszabadítása. „Amit korunk kíván, amire szüksége van és amit megteremt majd magának, az… a terror”. A terror az irodalmi életben is működött. Író és hatalom viszonyát igyekszik feltárni ez a könyv, az ideológia szerepét és terrorját, a kommunista rendszer lényegét jelentő hazugság eláradását az irodalmi életben.
Online ár: 990 Ft
A Naphta szindróma író - ideológia - hatalom
P. Sebők Anna
Szabadságra vágyó ifjak szervezete, 1956
A Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezete 1956, története Nagyváradhoz kötődik, szereplői 13-16 évesek voltak a magyarországi forradalom idején. Hitték, hogy ők is tehetnek valamit a szabadságért, magyarságukért. Drága árat fizettek ezért a hitért. Az ő sorsukról szól ez a füzet.
Online ár: 670 Ft
Szabadságra vágyó ifjak szervezete, 1956
Fráter Olivér
Erdélyi magyar helyzetkép 1916 - 1919-ben
A tanulmány izgalmas betekintést nyújt Erdély történetébe a változó világban, egyházi krónikákon (historia domus) és más, eddig még nem publikált forrásokon keresztül mutatva be az 1918–19-es forradalmi események helyi hatásait, az Erdély jövője kapcsán összecsapó magyar és román elképzeléseket, a hadi események láncolatát, a Székely Hadosztály harcait, és az erdélyi magyar tisztviselőréteg társadalmi struktúrájának lebomlási folyamatát az impériumváltás idején.
Online ár: 1 350 Ft
Erdélyi magyar helyzetkép 1916 - 1919-ben
Molnár Márton
Napló és regény Szentkuthy Miklós műveiben
Szentkuthy Miklós hatalmas életműve, különleges írói módszere könnyen rabul ejti a gyanútlan olvasót. A gondolatok, képek, élmények végtelen folyamában mindig megnyilatkozik a teljesség utáni vágyakozás, amely nála sokkal inkább üdvtani, mint műfaji kérdés, még ha naplókon, vallomásokon, elemzéseken és gyónásokon, azaz a művön vezet is át az út. "Imaregény" és "regényima": ezerféle álarcban, kosztümben és díszletben testet öltő hitvallás és embereszmény válságokkal küzdő, eldurvult korunkban.
Online ár: 780 Ft
Napló és regény Szentkuthy Miklós műveiben

Könyvajánló

Arc és Álarc

Online ár:
3 500 Ft
Arc és Álarc

Arc és Álarc

Online ár:
2 500 Ft
Arc és Álarc

Arc és Álarc

Online ár:
2 500 Ft
Arc és Álarc

Arc és Álarc

Arc és Álarc